Haal subsidies binnen voor uw kmo!

Een initiatief van:

Pig Pig

Doet u als KMO vandaag al beroep op subsidies? Met subsidieadvies helpt UNIZO u in samenwerking met Moore Stephens bij het identificeren van kansrijke subsidiemogelijkheden en het opstellen en indienen van subsidieaanvragen.

Wij kunnen uw projectadministratie, rapportages en afwikkeling van declaraties verzorgen en in het geval van advies/opleiding kunnen we ook de uitvoering voor onze rekening nemen.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u vragen bij de subsidiemogelijkheden van uw KMO? Aarzel niet en neem contact op met onze experten voor meer informatie.

Hiervoor liggen subsidies klaar. Tot 70%!

Personeelsbeleid

Uw medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van uw KMO. Wist u dat er subsidies klaar liggen voor diverse aspecten van uw HR-beleid? Zoals werken aan het strategisch HR-beleid, de basics van personeelsbeleid, de organisatiestructuur van uw KMO, motivatiebeleid, …

Groeiplannen

Wist u dat er subsidies klaarliggen voor uw groeiplannen? En dit zowel voor adviesverlening als voor de aanwerving van personeel?

Innovatie

Heel wat subsidies zijn voorhanden voor uw innovatieplannen. Projecten rond onderzoek en ontwikkeling, tewerkstelling van een onderzoeker en grotere investeringen gelinkt aan innovatie komen in aanmerking voor subsidies.

Milieuproducten

Beloftevolle duurzame technologieën en producten krijgen sinds een aantal jaren steun van de Vlaamse Overheid. Onder andere projecten rond de terugwinning van grondstoffen en recyclage, het hergebruik van energie, materialen en water, hernieuwbare energie en materialen, en nieuwe businessmodellen kunnen gefinancierd worden.

Gratis
intakegesprek.

Het eerste onderhoud bieden we u graag gratis aan. Voorafgaand vragen we u om een korte scan in te vullen, zodat we al concreet zicht hebben op de eventuele subsidiemogelijkheden. Op basis van de scan, gevolgd door het intakegesprek, ontvangt u een gepersonaliseerde offerte met een gedetailleerd stappenplan.

Een gratis gesprek aanvragen

Tot 70%
subsidie.

Het subsidiepercentage verschilt naargelang de soort subsidie. In de gepersonaliseerde offerte wordt telkens het subsidiepercentage vermeld. Onze experts antwoorden op al uw vragen.

UNIZO-leden
krijgen € 100 korting (excl. BTW).

Pig

Mis dit uniek
    aanbod niet!

Onze experten identificeren de kansrijke subsidie­mogelijkheden en helpen u bij het opstellen en indienen van uw subsidie­aanvraag. Bovendien kunnen wij ook de project­administratie verzorgen en u bij de uitvoering van uw project begeleiden inzake advies (consultancy) en in company opleiding.

Subsidiemogelijkheden ontdekken tijdens een gesprek

Neem
vrijblijvend
contact met
ons op voor
meer

UNIZO Expert@Board
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

info@ikzoeksubsidies.be

+32 2 212 26 13